Värmelogg

Värmesystemet på Stor-Erik består av en värmepump på 6 kW som tar in sjövatten och kyler ner det via en tubvärmeväxlare, två vattenmantlade kaminer och elpatroner på 2+4 kW.

Allt övervakas med massa temperatursensorer och nedan syns aktuella värden.