Svart- och gråvattentankar 2.0

Nu har jag gjort en ny ritning på svar- och gråvattentankarrangemanget.

svart-gråvatten

 

TS skriver i tillsynshandboken:

Rör som ingår i system med förbindelse till bottenventil skall bestå av stål eller likvärdigt material. Slangkomponenter i rörsystem, som kan förekomma på fartyg med trafik i E-område och mer inskränkt fart, får inte förekomma när bordgenomföringen ligger lägre än 350 mm över djupaste lastvattenlinjen.

Men vad gäller på den sidan av röret där den ansluter till godtycklig utrustning? Duger det att som jag har ritat gå upp väl över vattenlinjen och där efter en kulventil i stål gå över till plast?

Övriga åsikter? Materialval, dimensioner, nåt jag missat?

(Det ska sitta kulventiler på nivåslangens nedre anslutning också men jag glömde rita in dem.)

3 svar på ”Svart- och gråvattentankar 2.0

    • För att tankarna råkar se ut så…

      Röret kommer att vara en slang så om man vill öppna tanken (vilket man inte vill) så är det bara att stänga kulventilen längst ner och pocka bort några slangklämmor så kommer man åt luckan.

Kommentera