Sprinklerplan 0.2 beta

Nu har vi kollat ytterligare lite på sprinklerdragningen. Planen är att använda väggmonterade sprinklers från Reliable (datablad) överallt.

väggsprinkler

Detta för att det är knepigt att få plats med sprinklerrören inuti taket utan att de riskerar att frysa. Den tilltänkta pumpen på 1,5 kW placeras i maskinrummet och kan leverera 160 l/min vid 3,5 bar. Den ska matas med sjövatten så att sprinklersystemet funkar även om vattentanken är tom.

Preliminära översiktsritningar på systemet finns här: SE 1307 Sprinklersystem – RevA

T.ex. i däckshuset är det tänkt att se ut så här:

sprinkler däckshus

 

Nu återstår att göra beräkningar för att se till att flödet är tillräckligt med tanke på strömningsförluster i rören och övriga tryckförluster. Samt att sammanställa dokumentationen och presentera den för Transportstyrelsen som ska godkänna allt.

Lämna ett svar