Termosimulering

Sven har sedan länga hostat upp kritorna och räknat på/simulerat värmeövergången genom golvet. Han har simulerat ett fall med bara stenull mellan balkarna och ett fall där även undersidan av balkarna får ~20 mm stenull. Sen har han simulerat dessa två fall med vattentemp 0 °C och golvytans temp satt till 20 °C samt luftens temp 2 dm upp från golvet satt till 20 °C.

Resultat:

Så värmeövergångstalet bör hamna kring 0,3 W/m2K. Man kan även konstatera att isoleringen under balkarna inte har någon superstor inverkan; Endast ca 3 %.

Då skiter vi i att isolera under balkarna eftersom det är stökigt att både komma åt och att fästa upp isoleringen.

1 svar på ”Termosimulering

  1. Jag tror sven har en till grej att simulera. Mitt innovativa förslag är att alla som kommer ombord får ett par tofflor av stenull med en sultjocklek på 20 mm. Detta borde rimligtvis vara billigare och enklare och ge ~samma isolering? En ytterliggare fördel är att det både blir mer dans ombord iom att det kliar om fötterna, samt att folk kanske går hem i tid för de lessnar på att klia sig så mycket?

Kommentera