Brandisolering

Eftersom Stor-Erik är över 100 brutto är det många föreskrifter som man behöver följa. En är SJFS 1970:13 ”Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg”. Den säger att man måste ha brandklass A 60 bland annat till maskinrum, byssa och styrhytt (tack Micke för att du påtalade detta). Det betyder att det kan brinna på ena sidan utan att det blir mer än X grader på andra sidan efter en timme.

För att uppnå A 60 kan man använda sig att t.ex. Parocs eller Rockwools produkter och typkonstruktioner. Hur dessa ser ut kan man se på nedanstående länkar:

Rockwool typkonstruktioner

Paroc typkonstruktioner

Ett problem jag har är att balkarna som håller upp styrhytten är oproportionerligt grova. Det gör att man inte kan bygga så mycket på dem innan man börjar inkräkta på takhöjden. Planen är dock att dra allt kablage och hydraulik mellan styrplatsen och maskinrummet i dessa balkar och det kanske ställer till det med brandklassningen. I nuläget funderar jag på att göra ett urtag i balkarna i centrum av styrhytten och dra kablaget i det enligt bilden nedan.

(Det kanske är lite svårt att se, men det här är styhytten sett snett nerifrån/framifrån.)

Undersidan av plåten är isolerad med Paroc Marine Fire Slab 100 40 mm tjock och balkarna med samma fast 25 mm. På den främre (högra) balken i bild har jag visat hur jag tänkte isolera snittet i urtaget med 25 mm Fire Slab. Jag har mailat Paroc och frågat om de anser att konstruktionen är godkänd, så nu är det väl bara att vänta på svar från dem…

 

5 svar på ”Brandisolering

  1. Det är tvärlugnt. Balkarna är ganska gravt överdimensionerade som de är. Egentligen skulle jag vilja klyva hela balkarna ungefär mitt på livet och ta bort den undre flänsen helt, men det blir väl än 50+ meter snitt då så jag vet inte om det är värt arbetet. Balkarnas styvhet behövs inte och de är bara onödigt tunga för att sitta så högt upp.

  2. Ett alternativ till att kapa flänsen kanske skulle vara att ta upp hål i livet på balkarna istället. Stora hål. Då behåller du mer av styvheten i alla fall.

  3. Ja, det är ju bättre för styvheten om hålet är lagom litet. Problemet är att man antagligen måste isolera alla kanter på hålet med 25 mm, så vill man ha nån plats för kablarna måste man ta bort ~100 mm av livet och då blir det inte mycket kvar. Man kanske skulle räkna på vad som sänker böjstyvheten mest…

  4. Gjorde en snabb beräkning på en helt godtycklig geometri. På den ena balken var halva balken borttagen. På den andra var det två ovala hål som tog bort det mesta av livet (samma totala bredd som uttaget i den första balken), med ett litet mellanrum mellan dem. Skillnaden i nedböjning blev ca. 40% högre i det första fallet.

Lämna ett svar