Deplacement?

Sitter och fnular lite mer på skrovformen och deplacementet för att luska ut hur mycket ballast jag vill ha in. I bilden nedan har jag försökt uppskatta dagens vattenlinje på modellen genom att luta upp den och jämföra med ett foto på Stor-Erik på slipen.

Skrovet med lutande vattenlinje deplacerar 130 ton i cadden och det med vattenlinjen som den (ungefär) ska vara enligt ritning deplacerar ca 170 ton. Höjer man vattenlinjen 10 cm så blir det 180 ton.

130 ton idag, 25 ton ballast,10 ton fulla tankar och 15 ton inredning och prylar blir 175 ton. Eller ska man ha mer ballast? Får luska vidare lite innan jag slänger i skrot…

Kommentera