Utkast på nytt elsystem

Midsommar är över och vi är solbrända och utbrända. Så här ser det ut i skärgården om man har tur:

2016-06-23 22.32.18

Men över till mer väsentliga saker, nämligen elsystem. Det är mycket att tänka på om man ska strömförsörja ett fartyg som är byggt av stål och även klassa det. Här finns lite literatur för de som är vetgiriga:

landanslutning-av-fartyg
Anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät
Landströmsinstallationer för fritidsbåtar enligt ISO 13297

I korthet kan man säga att det inte är så klokt att ansluta en stål- eller aluminiumbåt direkt till elnätet. Om skrovets potential inte är exakt samma som den inkommande landjordens potential så kan det leda till galvaniska strömmar och korrision på skrovet. Så därför sätter man oftast en isolationstransformator mellan för att isolera skrovet elektriskt från landnätet.

Men man kan koppla på massa olika sätt. Ett vanligt sätt är att man kör IT-system vilket typ betyder att man inte använder någon neutralledare utan har 230 V mellan faserna och ansluter sina apparater fas-fas. Dock kan man då inte få ut 400 V trefas utan att ha ytterligare en transformator för det. Det är så här det är kopplat idag vilket man kan se i ett tidigare inlägg.

Ett annat sätt är att köra TN-system vilket typ betyder att man jordar sekundärens mittpunkt i skrovet och då får 230 V mellan fas och jord/neutral. Då får man 400 V fas-fas och kan även använda 400 V trefas utan extra transformator. Nackdelen är att man vid en specifik typ av jordfel kan få 400 V mellan neutral och fas vilket inte är så bra. Men det förebygger man med jordfelsövervakning.

Olika visa personer har förklarat för mig att man bara kan göra på ena eller andra sättet. Så då måste man på nåt sätt lista ut vem man ska lyssna på.

Hur som helst så har jag skissat på ett TN-system och den skissen ser ut så här:

elritning 400V schema 2016-06-27

Mer åsikter mottas tacksamt, även om det kanske bara spär på min obeslutsamet ytterligare :).

Transportstyrelsens nya föreskrifter

Jag fick reda på att Transportstyrelsen håller på med Projekt Nya Föreskrifter; PNF. Mer info om det kan man hitta på Transportstyrelsens webbplats.

Planen är att föreskrifterna skall vara mer funktionsbaserade och att mer egenkontroll ska förekomma. Det är ju mycket välkommet, men vi hamnar lite i ett vakuum nu när man inte vet vilka föreskrifter man ska förhålla sig till. De ska träda i kraft i början av 2017.

Dock lyckas jag inte hitta föreskrifterna som är ute på remiss. Det skulle ju vara bra att kunna slänga ett öga på dem så man får en uppfattning om vad som gäller. Någon som vet mer?

Pinjong och snurriga elsnören

Nu var det lääänge sen jag uppdaterade här. Det är som vanligt för att det inte har hänt så mycket på Stor-Erik. Annat jobb och en liten bastard har kommit emellan. Och så har jag och Vincent startat en konsultbyrå som heter Pinjong Produktutväxling AB.

Pinjong Produktutväxling AB

Men planen är att kicka igång arbetet på båten! Förvänta er dock ingen kavalkad av inlägg. Jag misstänker att sommarsemester och annat kommer bidra till mer avbrott i flödet.

Jag sitter och fnular på elsystemet. I dagsläget är båten kopplad till landström via en isolertransformator D400-Y230 och det ger då ett helt frlytande IT-system med 230 V mellan faserna. Lite norskt sådär.

Så här är det inkopplat för tillfället:

befintligt system 2016-06-20 huvudcentral

Isolertransformatorns kärna är förbunden med landjord och höljet med båtjord. Det finns en bygling mellan land- och båtjord som man kopplar i när fartyget är torrsatt.

Undercentral 1 är en tillfällig central med tvåpoliga säkringar och vanliga uttag. Denna betjänar allt under däck via ett virrvarr av förlängningssladdar. Det kändes lämpligt med en jordfelsbrytare på denna. Undercentral 2 är en ny, permanent central som sitter i däckshuset. Denna har tvåpoliga personskyddsautomater (kombinerad säkring och JFB) och då tyckte jag inte dess matning behövde en JFB i huvudcentralen. Elpatronen fick en JFB.

Så här är det kopplat i undercentral 2:

befintligt system 2016-06-20 undercentral 2

Och så här ser den ut IRL:

2016-06-20 20.31.05

Det har varit många turer kring hur jag ska bygga upp det permanenta elsystemet. Främst om jag ska välja ett IT-system (flytande) som idag eller om jag ska köra på ett TN-system (direktjordat) istället och det har jag ännu inte bestämt. Men nu är det här inlägget så långt så jag spar den karamellen till nästa gång. Så gå hem och läs på om skyddsjord, isolertransformatorer och läckströmsindikering så ni förstår vad jag dillar om!