Sängfösning

När det gäller inredning i förpiken börjar vi med sängen. Det är ju den centrala grejjen och resten av snickerierna måste förhålla sig till den.

Vi börjar med en sängstomme med förvaring från IKEA. Malm heter hen.

Sen ska det modifieras en smula. Som sann båtbyggare använder man ju då sitt ri! Ett verktyg som används varje dag här på sjön. Fotändan får en superelliptisk form och för att säkerställa en kontinuerlig andraderivata på kurvaturen kommer rit väl till pass.

Så här blev det till slut på insidan.

Utsidan ska kläs med ek är det tänkt.

Och så en liten bonusbild på en prototyp till fönsterfoder som Micke har sågat till.

Läcksökning

Arbetet i förpiken fortskrider. Tak och väggar är spacklade och målade och nästa anhalt är golvet. Dock hittade vi lite otäckheter när vi meckade lite i skarven mellan golv och vägg.

Vatten i isoleringen! Inte bra. Det tog ett tag att lyckas lokalisera läckan. Först tog vi bort så mycket isolering som man kom åt underifrån. Men det var blött högre upp. Sen kapade vi bort lite pärlspont för att kunna inspektera lite. Vattnet kom fortfarande uppifrån. Ovanför vattenlinjen alltså. Men vi hade ner isoleringen i taket för några veckor sedan och där var det torrt. Det verkade läcka mitt på en plåt vilket inte är så sannolikt.

Efter diverse inspekterande av nitskarvar och huvudkliande hittade vi till slut den misstänkte boven i dramat. Precis ovanför däck vid relingen fanns ett hål i spantet där det antagligen en gång suttiten nit. Det gör det inte längre och när det ligger snö där som smälter så rinner det in vatten bakom spantet och det rinner sen ner och sprids ut horisontellt via en nitväxling. 

Nu är hålet igensvetsat och tätt som ett troll. Isoleringen får torka ut lite innan vi smackar tillbaks pärlsponten.

Fullskalemodellerande

Det har hänt lite mer i förpiken. Tak och väggar är på plats och spacklade en omgång. Nu återstår att isolera golvet innan vi ska börja snickra inredning.

I helgen var familjeaktiviteten att bygga lite fullskalemodell för att få en känsla av hur det kan komma att bli.

Planen är att ha en 140-säng centrerad längst fram. Sängplatsen kommer inramas av ett litet skott på var sida och i taket ska det upp låtsasdäcksbalkar som döljer lite skarvar och ser fina ut.

Som tur var hade vi med oss kvalitetskontrollanten som dubbelkollade måtten.